O nama

Orthoid d.o.o. je osnovan privatnim kapitalom 1991. kao apoteka na Novom Beogradu u ulici Narodnih heroja.Tokom godina firma se širila, tako da danas u svom sastavu ima  apoteku, veleprodaju lekova i medicinskih sredstava i sopstvenu proizvodnju individualnih proteza i ortoza, eksternih silikonskih proteza za dojke, silikonskih ortopedskih uložaka za decu i odrasle (pod zaštićenim nazivom Orthosil).U sklopu unapredenja poslovanja uveden je standard ISOO 9001 još 2004. godine, a 2010.godine ISSO 13485, kao jedan od neophodnih uslova za Upis u registar medicnskih sredstava  koje Orthoaid doo proizvodi i uspešno distribuira na tržištu Republike Srbije. 

Orthoaid doo. snabdeva: 
- ortopedskim pomagalima pacijente direktno ili preko svojih poslovnih partnera širom Srbije 
- ostalim medicinskim sredstvima apoteke, bolnice i specijalizovane prodavnice širom bivše Jugoslavije 


Oblast ortopedskih pomagala
Orthoaid d.o.o. bazira svoju poslovnu politiku na uvođenju inovativnih rešenja u oblast medicinskog snabdevanja, pogotovo u delu koji se odnosi na snabdevanje osoba sa posebnim potrebama.  U ovoj oblasti postoji višegodišnja saradnja sa svetskim liderom , firmom Otto Bock, Nemačka.
Već dugi niz godina Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer za Srbiju, španske firme OKM čime je uveden nov tehnološki pristup u izradi imedijatnih ortoza za kičmu i ekstremitete. OKM proizvodi različite vrste poliuretana, različite gustine i tvrdoće čime se omogućava širok asortiman primene, međuostalom i individualna izrada sedišta..
Orthoaid doo je ekskluzivni distributer belgijske firme Orfit koja je proizvođač niskotemperaturnih plastičnih materijala koji imaju primenu za izradu ortoza u fazi fizikalne rehabilitacije.
Orthoaid doo je distributer nemačke firme Burmeier koja proizvodi visoko kvalitetne krevete za negu sa električnim podešavanjem uzglavlja, dela ispod nogu i visine. Kreveti imaju široku primenu kako u staračkim domovima i centrima za rehabilitaciju pacijenata, tako i za kućnu upotrebu.
Orthoaid doo je distributer implantata u ortopediji, nemačke firme Implantcast.


Oblast radioterapije
Posebna vrsta Orfit   materijala se koristi za izradu specijalnih maski za fiksaciju pacijenata u savremenoj konformalnoj radioterapiji, pa je Orthoaid doo. prvi koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet sredstava za imobilizaciji pacijenata u radioterapiji u Srbiji. 

Orthoaid d.o.o. je nosilac registracije za stavljanje u promet sistema za planiranje radioterapije kao i onkolooškog informacionog sistema(Panther i Puma ) američkog proizvođača Prowess, a takođe i distrubuter za bivšu Jugoslaviju.
Orthoaid d.o.o je eksluzivni distributer za bivšu Jugoslaviju, laserskih sistema za kontrolu preciznosti pozicioniranja pacijenata u radioterapij(C-RAD, Švedska)
Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer Mobilnog akceleratora, Novac 7, za Intraoperativnu radioterapiju, italijanske firme Newrt.
Zalažući se za kvalitet, Orthoaid doo je odnedavno postao zvanični distributer američkih firmi za kontrolu kvaliteta u radioterapiji: CIRS i Sun Nuclear.

 

U Beogradu 24.01.2014.Mr ph Nenad Vulović direktor

O nama
Sertifikati