Ortopedska pomagala » Kuk, koleno, stopalo »

NK.1.0. NATKOLENO – POTKOLENA ORTOZA ZA POZICIONIRANJE

NATKOLENO – POTKOLENA ORTOZA ZA POZICIONIRANJE

Indikacije:
cerebralna paraliza i druga obolenja CNS sa pratećim deformitetima donjih ekstremiteta
kongenitalne anomalije po tipu ekvinovarusa, talovalgusa, pes kalkaneusa, skraćenja ahilove tetive fleksione kontrakture kolena postoperativna stanja u cilju očuvanja hirurški dobijene pozicije ili hiperkorigovane pozicije


Individualna izrada