Ortopedska pomagala » Okm sistem »

OKM.2.3 NADLAKATNO PODLAKATNI BREJS SA POZICIJOM ZA ŠAKU kb9

NADLAKATNO PODLAKATNI BREJS SA POZICIJOM ZA ŠAKU kb9

Indikacije:
posttraumatska i postoperativna stanja podlaktice
kontrakture lakta ili zgloba ručja
prelomi ili oboljenja podlaktice
postoperativna stanja

Individualna izrada