Ortopedska pomagala » Okm sistem »

OKM.3.0 VISOKI MIDER kc2

VISOKI MIDER kc2

Indikacije:
Pre i posthirurška stabilizacija
Stabilne kompresivne frakture bez neuroloških ispada
Osteoporoza
Osteomalacija

Individualna izrada