Ortopedska pomagala » Orfit sistemi »

ORF.2.1. SPLINT PALCA I ZGLOBA RUČJA – DUGI

SPLINT PALCA I ZGLOBA RUČJA – DUGI

Indikacije:
Akutni inflamatorni proces na tetivama ili zglobu ručja
postoperativna ili posttraumatska stanja u predelu palca ili zgloba ručja

Individualna izrada