Ortopedska pomagala » Orfit sistemi »

ORF.2.4 UNUTRAŠNJI SPLINT RUČJA I ŠAKE

UNUTRAŠNJI SPLINT RUČJA I ŠAKE

Indikacije:
Prevencija kontraktura (kvadriplegija, paraliza pleksusa…)
Pozicioniranje u bolnoj fazi

Individualna izrada