Ortopedska pomagala » Orfit sistemi »

ORF.3.1 NADLAKATNI BREJS

NADLAKATNI BREJS

Indikacije:
prelomi ili oboljenja srednje
trećine humerusa
postoperativna stanja

Individualna izrada