Ortopedska pomagala » Ortopedska obuća »

O.2.2 MEDIKOHIRURŠKA CIPELA TANKE LINIJE

MEDIKOHIRURŠKA CIPELA TANKE LINIJE

Semirigidni đon
Absorpcija kontakta petom o podlogu
Postoperativna stanja