Ortopedska pomagala » Pomoć pri kretanju »

ŠT.2.1. ŠTAKE PODLAKATNE ALUMINIJUMSKE

ŠTAKE PODLAKATNE ALUMINIJUMSKE