Ortopedska pomagala » Rame, lakat, šaka »

Š.4.0.2. PASIVNA ORTOZA RUČJA I ŠAKE - RADNA

PASIVNA ORTOZA RUČJA I ŠAKE- RADNA

Indikacije:
lezije perifernih nerava
postoperativna stanja
fleksione kontrakture zgloba ručja

Individualna izrada