Ortopedska pomagala » Rame, lakat, šaka »

L.1.0. TRAKA ZA EPIKONDILITIS I EPITROHLEITIS

 

Indikacije:
Epicondylitis humeri radialis (teniski lakat)
Epitrohleitis humeri ulnaris (lakat igraca golfa)

Veličina: univerzalna, obostrano