Ortopedska pomagala » Rame, lakat, šaka »

ORF.2.1. SPLINT PALCA I ZGLOBA RUČJA – DUGI

SPLINT PALCA I ZGLOBA RUČJA – DUGI

Indikacije:
akutni inflamatorni na tetivama ili zglobu ručja
postoperativna ili posttraumatska stanja u predelu palca ili zgloba ručja

Individualna izrada