Ortopedska pomagala » Rame, lakat, šaka »

R.1.1. MITELA SA STABILIZATOROM RAMENA

 

Indikacije:
Frakture nadlaktice
Luksacije gleno – humeralnog zgloba
Distorzije ramena

Veličine: S, M, L