Ortopedska pomagala » Rame, lakat, šaka »

R.4.0. TORAKO- BRAHIJALNA ABDUKCIONA ORTOZA (Acro Assist Ortoza)

 

Indikacije:
Post-operativna i post-traumatska stanja ramena i ruke kada je potrebno pozicionirati nadlakticu u abdukciji
Nakon operativnog zahvata na ‘rotatornoj manžetni’
Nakon repozicije luksacije ramena
Kod subkapitalnih fraktura humerusa

Veličine: S, M, L

Ugao abdukcije: 30°, 60° ili 90°