Ortopedska pomagala » Silikonski program »

U.1.2. ORTOPEDSKI SILIKONSKI ULOŽAK (INDIVIDUALNA IZRADA) Orthosil

ORTOPEDSKI SILIKONSKI ULOŽAK PO MODELU – SPECIJALNA IZRADA Orthosil

- kod težih deformiteta

- kod dijabetičnog stopala

- kada je potrebno rasteretiti regiju sa ulceracijom

- kod amputacije falangi i prstiju