Ortopedska pomagala » Silikonski program »

U.3.1. SEPARATOR PRSTIJU - SILIKONSKI

SEPARATOR PRSTIJU - SILIKONSKI

U situacijama kada nema dovoljno prostora između prstiju (falangi)

Veličine: S, M, L, XL