Ortopedska pomagala » Trup »

M. 1.0.1. KOREKTIVNI MIDER - DEČJI

 

Indikacije

Deformiteti kičmenog stuba u infantilnom, juvenilnom i adolescentnom uzrastu.


 Individualna izrada