Ortopedska pomagala » Trup »

M. 1.4. TORAKOLUMBALNI PLATNENI MIDER SA OJAČANJIMA

 

Indikacije:

Osteoporoza torako-lumbalne kičme
Stabilne kompresivne frakture torako-lumbalne kičme bez neuroloških ispada
Patološki procesi torako-lumbalne kičme
 

Veličine: S, M, L, XL, XXL