Ortopedska pomagala » Trup »

M.1.1. KOREKTIVNI MIDER SA PODEŠAVAJUĆIM PELOTAMA -TLSO (Torako Lumbo Sakralna Ortoza)

 


Indikacije:
kifoskolioza torako-lumbalnog segmenta (do nivoa Th 7)
postoperativna stanja sa manifestnim skoliotičnim aspektom

Individualna izrada