Ortopedska pomagala » Trup »

OKM. 3.0. VISOKI MIDER kc2

 

Indikacije:
Pre i posthirurška stabilizacija
Stabilne kompresivne frakture bez neuroloških ispada
Osteoporoza
Osteomalacija

Individualna izrada