Ortopedska pomagala » Vrat »

KRAGNA ZA TORTIKOLIS od plastazota

Indikacije

Tortikolis

Postoperativno ili u fazi preoperativne pripreme. U fazi rehabilitacije kao dopuna fizikalnom tretmanu i vežbama.

Individualna izrada