ACS® MB Endoproteze kolena sa mobilnim umetkom

Primarni ACS® MB (Advanced Coated System Mobile Bearing) sistem odlikuje veliki kontakt površine artikulišućih komponenti. Visoka kongruencija omogućava optimalan raspored sila, čime se povećava dugovečnost implantata. Mobilni (Mobile-Bearing) polietilenski umetci (rotirajuća platforma) različitih kongruencija mogu da se kombinuju sa dve različite tibijalne komponente. Tibijalne komponente se razlikuju po obliku peraja i mogućnosti opcionalne upotrebe dodatnih stemova za produženje. ACS® MB PS sistem (PS-posterior stabilised) upotrebljava se za fukcionalnu zamenu zadnjeg ukrštenog ligamenta kolena. Femoralnom osovinom i polietilenskim klinom obezbeđuje se posteriorna stabilizacija zgloba kolena tokom artikulacije između femoralne i tibijalne komponente. Mobilni polietilenski umetak može da se kombinuje sa obe primarne tibijalne komponente. Femoralna i tibijalna komponenta ACS® sistema se zbog velikog broja prednosti se u standardnoj opciji nude sa oblogom od titanijum nitrida (TiN). Ovom keramičkom oblogom se menjaju karakteristike površine, ali ne i karakteristike materijala i biomehanička funkcionalnost komponenti. Keramička površina smanjuje habanje, biokompatibilna je i alergijske reakcije na elemente proteze mogu se isključiti. Identična geomatrija artikularnih površina i identična unutrašnja kontura femoralne komponente omogućava visoku intraoperativnu fleksibilnost i maksimalno očuvanje koštane mase. Instrumentarijum obezbeđuje jednostavnu, intuitivnnu operativnu tehniku. Bez obzira da li se radi o varijanti sa mobilnim ili sa fiksnim insertom, ACS® sistem nudi individualno i optimalno rešenje za svakog pacijenta. Komponente su raspoložive u cementnoj i bescementnoj varijanti, kao i obložene keramičkim materijalom ili neobložene.

ACS® FB Endoproteze kolena sa fiksnim umetkom
ACS® MB Endoproteze kolena sa mobilnim umetkom