Bicana® cementni stemovi

Bicana® stem je cementni anatomski stem sa kolarom, raspoloživ u levoj i desnoj varijanti. Kolar velike površine obezbeđuje odličan prenos fizioloških sila, dok dupla krivina stema stabiliuje implantat protiv rotacionih sila. Bicana® stem je raspoloživ u izvedbama sa CCD uglom od 117°, 126° i 135° i veličinama od 8mm, 10mm, 12mm, 14mm i 18mm. Lateralizovana verzija je takođe raspoloživa, kao i različite dužine stema. Implantat je sačinjen od implavit® CoCrMo legure. Konus proteze odgovara evropskom standardu i iznosi 12/14mm, što obezbeđuje hirurgu fleksibilnost i različite opcije kod revizije.

ic-straight stem Type I i Type II cementni stemovi
Bicana® cementni stemovi
AJS® cementni i bescementni stemovi
EcoFit® cementni i bescementni stemovi