Pozicioniranje i praćenje pacijenata

LASERSKI SISTEMI ZA POZICIONIRANJE I PRAĆENJE PACIJENATA U RADIOTERAPIJI


 

Proizvodi koje nudimo od C-RAD Inc. su: Sentinel™ i  Catalyst™.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-RAD Sentinel™ je napredni sistem za lokalizaciju površinske konture pacijenta i praćenje procesa radioterapije sa linearnim akceleratorima (LINAC) koji ima sofisticirane 4DCT i gejting mogućnosti.

C-RAD Catalyst™ sistem je uređaj poslednje generacije optičkog skenranja površine pacijenta i ponovne projekcije sa visoko optimizovanim softverom dizajniranim za integraciju radnog procesa.Proizvodi koje nudimo od C-RAD Inc. su: Sentinel™ i  Catalyst™.

 

 

Imobilizacija pacijenata u radioterapiji
Osiguranje kvaliteta i dozimetrija
Pozicioniranje i praćenje pacijenata
Fantomi za kontrolu kvaliteta
Sistem za planiranje radioterapije
Intraoperativna radioterapija