Fantomi za kontrolu kvaliteta

 COMPUTERIZED IMAGING REFERENCE SYSTEMS, Inc (CIRS)

Orthoaid je zvanični distributer of CIRS-a (USA proizvođača: http://www.cirsinc.com/products/modality/m6/radiation-therapy/a>)

za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu

CIRS je svetski poznat po simulacionoj tehnologiji i proizvodnji fantoma i simulatora za kvantitativnu dozimetriju, kalibraciju, kontrolu kvaliteta i istraživanja u oblasti medicinskog imidžinga i radioterapije.

 

 

Imobilizacija pacijenata u radioterapiji
Osiguranje kvaliteta i dozimetrija
Pozicioniranje i praćenje pacijenata
Fantomi za kontrolu kvaliteta
Sistem za planiranje radioterapije
Intraoperativna radioterapija