O nama

Orthoid d.o.o. je osnovan privatnim kapitalom 1991. kao apoteka na Novom Beogradu u ulici Narodnih heroja.Tokom godina firma se širila, tako da danas u svom sastavu ima veleprodaju lekova i medicinskih sredstava i sopstvenu proizvodnju individualnih proteza i ortoza, eksternih silikonskih proteza za dojke, silikonskih ortopedskih uložaka za decu i odrasle (pod zaštićenim nazivom Orthosil).U sklopu unapredenja poslovanja uveden je standard ISOO 9001 još 2004. godine, a 2010.godine ISSO 13485, kao jedan od neophodnih uslova za Upis u registar medicnskih sredstava  koje Orthoaid doo proizvodi i uspešno distribuira na tržištu Republike Srbije. 

Orthoaid doo. snabdeva: 
- ortopedskim pomagalima pacijente direktno ili preko svojih poslovnih partnera širom Srbije 
- ostalim medicinskim sredstvima apoteke, bolnice i specijalizovane prodavnice širom bivše Jugoslavije 


Oblast ortopedskih pomagala
Orthoaid d.o.o. bazira svoju poslovnu politiku na uvođenju inovativnih rešenja u oblast medicinskog snabdevanja, pogotovo u delu koji se odnosi na snabdevanje osoba sa posebnim potrebama.  U ovoj oblasti postoji višegodišnja saradnja sa svetskim liderom , firmom Otto Bock, Nemačka.
Već dugi niz godina Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer za Srbiju, španske firme OKM čime je uveden nov tehnološki pristup u izradi imedijatnih ortoza za kičmu i ekstremitete. OKM proizvodi različite vrste poliuretana, različite gustine i tvrdoće čime se omogućava širok asortiman primene, međuostalom i individualna izrada sedišta..
Orthoaid doo je ekskluzivni distributer belgijske firme Orfit koja je proizvođač niskotemperaturnih plastičnih materijala koji imaju primenu za izradu ortoza u fazi fizikalne rehabilitacije.
Orthoaid doo je distributer nemačke firme Burmeier koja proizvodi visoko kvalitetne krevete za negu sa električnim podešavanjem uzglavlja, dela ispod nogu i visine. Kreveti imaju široku primenu kako u staračkim domovima i centrima za rehabilitaciju pacijenata, tako i za kućnu upotrebu.
Orthoaid doo je distributer implantata u ortopediji, nemačke firme Implantcast.


Oblast radioterapije
Posebna vrsta Orfit   materijala se koristi za izradu specijalnih maski za fiksaciju pacijenata u savremenoj konformalnoj radioterapiji, pa je Orthoaid doo. prvi koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet sredstava za imobilizaciji pacijenata u radioterapiji u Srbiji. 

Orthoaid d.o.o. je nosilac registracije za stavljanje u promet sistema za planiranje radioterapije kao i onkolooškog informacionog sistema(Panther i Puma ) američkog proizvođača Prowess, a takođe i distrubuter za bivšu Jugoslaviju.
Orthoaid d.o.o je eksluzivni distributer za bivšu Jugoslaviju, laserskih sistema za kontrolu preciznosti pozicioniranja pacijenata u radioterapij(C-RAD, Švedska)
Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer Mobilnog akceleratora, Liac, za Intraoperativnu radioterapiju, italijanske firme Sordina.
Zalažući se za kvalitet, Orthoaid doo je odnedavno postao zvanični distributer američkih firmi za kontrolu kvaliteta u radioterapiji: CIRS i Sun Nuclear.

 

U Beogradu 24.01.2014.Mr ph Nenad Vulović direktor

O nama
Sertifikati