Ortopedska pomagala » Trup »

M 1.0.1. STABILIZACIONO RASTERETNI KOREKTIVNI MIDER

 

 Individualna izrada

Napomena: Kao što i sam naziv govori, uloga ovog midera ja da stabilizuje trup,  rastereti određeni segment kičme i da koriguje neki od deformiteta kičmenog stuba. Najčešće se koristi u dečjem ili adolescentnom uzrastu, a može da se aplikuje i kod starijih ali bez korektivne funkcije. Izrađuje se od visokotemperatune termoplastike preko gipsanog modela.