Moj otac je pre tri nedelje imao amputaciju potkolenice. Rana je dobro zarasla i lekar je preporučio da se počne sa bandažom. Možete li da nam kažete nešto više o bandaži?

print rss Bookmark and Share

24.08.2012.

Bandaža ima za cilj:

          Pripremu patrljka za aplikaciju proteze

          Smanjenje edema (otoka) patrljka

Ø      Otok patrljka je normalna pojava nakon amputacije. Ako je otok dugotrajan i velik onda se smatra komplikacijom. Bandažom se taj otok smanjuje i kontroliše.

          Formiranje patrljka u konusni ili cilindrični oblik

Ø      Za aplikaciju proteze neophodno je da patrljak ima određeni oblik: konusni ili cilindrični. Praktično je nemoguće aplikovati protezu ako su donji obimi patrljka veći od gornjih („kruškast“ oblik)

          Atrofiju mekog tkiva

Ø      Zapremina mekih tkiva koja više nemaju nikakvu funkciju u patrljku, mora da se svede na najmanju meru

          Ogrubljivanje kože patrljka

          Sprečavanje nastanka kontraktura kroz pravilno pozicioniranje

Ø      Kontraktura je nemogućnost izvođenja pokreta u nekom zglobu kroz pun obim. U toku bandaže pacijent bi trebalo da zauzme korektivan položaj, sa opruženim patrljkom.

 

Postoji više vrsta bandaže: elastičnim zavojem, gipsom, vazdušnim vrećama, pastama, navlakama...

Kod nas se najviše koristi bandaža elastičnim zavojem.

Sa bandažom elastičnim zavojem bi trebalo početi nakon skidanja svakog drugog konca. Koriste se dva ili tri elastična zavoja. Prva bandaža traje 15 minuta. Svaka sledeća bi trebalo da bude duža za 10 -15 minuta. Maksimalno vreme držanja bandaže je 2 sata. Bandaza se postavlja dva do tri puta dnevno, uz dovoljnu pauzu između dve aplikacije. Za vreme trajanja bandaže patrljak bi trebalo da je opružen i ne sme da visi (dejstvo zemljine teže poništava dejstvo bandaže).

Najveći pritisak elastičnog zavoja bi trebalo da bude na vrhu patrljka. Što se više ide ka gornjem zglobu, pritisak bi trebalo da slabi. Na pregibima (zatkolena jama, prepona...) na bi smelo da bude ikakvog pritiska. Ceo patrljak mora da bude prekriven elastičnim zavojem.

Za vreme bandaže, sem blagog stezanja, ne bi smelo da bude neprijatnih osećaja. Ukoliko se oseti bol, trnjenje, mravinjanje, žarenje, hlađenje ili probadanje trebalo bi odmah skinuti bandažu.

U početku bi bandažu trebalo da vrši stručno lice. Kada se pacijent obuči, moguće je da se samostalno bandažira, ili uz pomoć nekog drugog lica.

Sa bandažom se prestaje kada  pacijent počne da koristi protezu duže vreme u toku dana.