Moj otac bi trebalo da dobije potkolenu protezu. Možete li mi nešto reći o samoj protezi i načinu korišćenja?

print rss Bookmark and Share

03.09.2012.

Nakon procene opšteg stanja pacijenta, kao i procene stanja patrljka, donosi se odluka o uzimanju mere za protezu. Ne podrazumeva se da svaki pacijent nakon amputacije mora da se protetiše. O protetisanju pacijenta odlučuje stručni tim na osnovu procene mnogih faktora.

Protezu izrađuje protetičar, lice kvalifikovano za izradu i aplikaciju ortopedskih pomagala.

     Svaka potkolena proteza se sastoji od:

       ležišta,

       stopala,

       konstrukcije koja spaja stopalo i ležište,

       i sistema suspenzije koji ne dozvoljava da proteza spadne sa patrljka.

Najvažniji deo proteze je ležište. To je cilindrična plastična čaura koja ima oblik patrljka. Ležište mora da bude udobno i da dobro prijanja na patrljak.

Nakon amputacije pacijent bi trebalo da počne sa postoperativnom rehabilitacijom. Ona obuhvata preprotetičku i protetičku fazu koje bi trebalo da se odvijaju pod nadzorom fizioterapeuta.

Do aplikacije proteze (preprotetička faza) pacijent bi trebalo da radi vežbe za:

o       jačanje muskulature patrljka,

o       očuvanje ili povećanje obima pokreta u svim zglobovima,

o       poboljšanje opšte kondicije,

o       obuku hoda sa štakama

U tom periodu se počinje sa bandažom u cilju  smanjenja otoka patrljka i započinjanja procesa formiranja patrljka u konusan ili cilindričan oblik pogodan za protetisanje.

Prvom aplikacijom proteze započinje protetička faza rehabilitacije. U toj fazi se pacijent, kroz školu hoda, obučava u korišćenju proteze i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. U tom periodu su česta prilagođavanja proteze, kada protetičar vrši fina podešavanja u skladu sa napretkom škole hoda. Paralelno sa obukom u korišćenju proteze nastavlja se i proces formiranje patrljka. Taj proces obično traje nekoliko meseci. Kada patrljak dobije povoljan oblik i kada se obimi ustale, uzima se mera za novo ležište. Tada se kompletira proteza koja dobija konačni oblik, uključujući i estetsku komponentu.

Najbolje je da se obuka hoda kod prvog protetisanja obavlja u nekoj specijalizovanoj ustanovi jer su neophodni odgovarajući uslovi i stručno osoblje

Proces privikavanja na protezu je dugotrajan i različit je kod svakog pacijenta. U kućnim uslovima i u situacijama svakodnevnog života pacijent će biti u stanju da sagleda svoja ograničenja i mogućnosti. Tek tada će moći da izvuče maksimum iz pomagala i sopstvenog rehabilitacionog potencijala.

            Da bi ste dobili dodatne i detaljne informacije, najbolje je da nas nazovete, i zajedno sa ocem, zakažete razgovor sa našim protetičarem i fizioterapeutom.