Kako određujete vrstu i model uložaka koji su mi potrebni?

print rss Bookmark and Share

09.03.2012.

U firmi Orthoaid se izrađuju ortopedski ulošci od tri vrste materijala: silikona i dve vrste poliuretana.
Ulošci mogu biti standardizovani ili individualno rađeni.

Standardizovani ortopedski ulošci su definisani veličinom stopala i prosečnim biomorfološkim osobinama stopala. Stopalo ima dva svoda: uzdužni (unutrašnji) i poprečni (prednji). Stepen podrške tim svodovima, kao i amortizaciona površina pod petom određuju model standardnog uloška.

Individualni ortopedski ulošci se izrađuju na osnovu specifične potrebe biomehaničkog uravnoteženja opterećenja stopala. Neke regije se rasterećuju pritiska, a neke dodatno opterećuju. Moguće je odrediti ugao opterećenja petne kosti i još mnogo parametara koji se individualno definišu.                                                     - Za izradu ovakvih uložaka neophodno je uzimanje mere u vidu otiska u specijalnoj peni. Na osnovu njih se izrađuju modeli, a potom kalupi u koje se izliva silikon.

Osnova za određivanje vrste materijala i modela uloška je preporuka lekara i procena našeg stručnog tima. Naša procena podrazumeva vizuelni pregled, procenu elastičnosti tkiva stopala, obima pokreta i snage muskulature stopala, palpaciju, podoskopiju i u slučaju individualne izrade baropodometriju (određivanje distribucije pritiska na stopalu pri stajanju i hodu uz pomoć senzorne platforme).