Podometrija

Podometrija (Senzorna platforma - GaitViewPro)

 

  • Statička podometrija (stajanje)
  • Dinamička podometrija (hod)
  • Analiza opterećenja stopala i kompjuterska obrada biomehaničkih podataka
  • Optički pregled stopala

Digitalna analiza hoda u statici i dinamici povećava kredibilitet u dijagnostici određene patologije. Tokom pregleda, pored procene stručnog tima Orthoaid-a, korisnik može da vidi kompletnu dijagnostičku analizu prikazanu na monitoru. Orthoaid zadržava analizu u svojoj bazi podataka u cilju komparacije šta je bilo pre i posle određenog tretmana. Pored statičke i dinamičke analize digitalna platforma se može koristiti i za: proveru balansa tela, regulaciju oslonca posle operativnog tretmana, lokalizaciju potencijalne ulceracije kod dijabetesa ili neuropatije, dijagnostiku spuštenog svoda stopala, za vestibularni test...

  

            Senzorna platforma - GaitViewPro                                        Optički pregled stopala

Podometrija
Glava i vrat
Trup
Rame, lakat, šaka
Kuk, koleno, stopalo
Orfit sistemi
Okm sistem
Ortopedska obuća
Antidekubit program
Obuća - individualna izrada
Pomoć pri kretanju
Kolica
Oprema za sanitarije
Protetika
Proteze za dojke
Krevet za med. negu
Silikonski program
Kompresivni program