Sistem za planiranje radioterapije

SISTEM ZA PLANIRANJE RADIOTERAPIJE I ONKOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM - OIS

od avgusta 2013. ORTHOAID je distributer američke firme PROWESS, tj. sledećih proizvoda:

Panther - Treatment Planning System (TPS) i

Puma - Record and Verify Oncology Information System (OIS).

TPS Panther se može integrisati (povezati) sa svim linearnim akceleratorima i OIS koji se koriste u našim RT centrima. Njegove prednosti u odnosu na druge TPS koji se koriste u okruženju su: cena, precizan algoritam za kalkulaciju doze i izuzetno je lak za korišćenje (user-friendly).

Naš iskusan tim za podršku, osim instalacije i komisionog testa, korisniku obezbeđuje i podršku za uvođenje novih terapijskih tehnika (IMRT) i podršku, daljinsku i on-site prilikom planiranja i QC procedura.

 

 

 

 

 

 

Imobilizacija pacijenata u radioterapiji
Osiguranje kvaliteta i dozimetrija
Pozicioniranje i praćenje pacijenata
Fantomi za kontrolu kvaliteta
Sistem za planiranje radioterapije
Intraoperativna radioterapija