Radioterapija

 

 

SUN NUCLEAR Corporation

 

VAŠI NAJVREDNIJI INSTRUMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETA (QA) I DOZIMETRIJU

 #1 - svetski lider prema učešću na tržištu 

Za 25 godina, koliko postoji, Sun Nuclear je postao lider u proizvodnji uređaja i softvera za kontrolu kvaliteta i dozimetriju. Njegova rešenja koriste se u oko 4000 RT sajtova u 60 zemalja i na 4 kontinenta. Sun Nuclear se bavi izazovima sa kojima se suočavaju sve zdravstvene institucije koje se bave radioterapijom: bezbedna i efikasna isporuka prepisane doze pacijentu. 

 Centrala, proizvodnja i trening centar nalaze se u Melbournu, Florida USA. Trećina osoblja i ostalih potencijala uključeno je u istraživanja i razvoj. Sun Nuclear proizvodi diode i jonizacione komore kao i nizove dioda i jonizacionih komora. Uređaji i SW su nezavisni od generatora zračenja i sistema za planiranje radioterapije. U trening centru, koji je opremljen sa dva linaka, kobalt uređajem i 5 sistema za planiranje, svake godine održavaju se kursevi za korisnike za: IMRT QA, VMAT QA, Annual QA, i Commissioning. Kupcima je obezbeđen i on-line trening od strane aplikacionog specijaliste distributera.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPUTERIZED IMAGING REFERENCE SYSTEMS, Inc (CIRS)

Orthoaid je zvanični distributer of CIRS-a (USA proizvođača: http://www.cirsinc.com/products/modality/m6/radiation-therapy/a>)

za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu

CIRS je svetski poznat po simulacionoj tehnologiji i proizvodnji fantoma i simulatora za kvantitativnu dozimetriju, kalibraciju, kontrolu kvaliteta i istraživanja u oblasti medicinskog imidžinga i radioterapije.

 

 

LASERSKI SISTEMI ZA POZICIONIRANJE I PRAĆENJE PACIJENATA U RADIOTERAPIJI


 

Proizvodi koje nudimo od C-RAD Inc. su: Sentinel™ i  Catalyst™.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-RAD Sentinel™ je napredni sistem za lokalizaciju površinske konture pacijenta i praćenje procesa radioterapije sa linearnim akceleratorima (LINAC) koji ima sofisticirane 4DCT i gejting mogućnosti.

C-RAD Catalyst™ sistem je uređaj poslednje generacije optičkog skenranja površine pacijenta i ponovne projekcije sa visoko optimizovanim softverom dizajniranim za integraciju radnog procesa.Proizvodi koje nudimo od C-RAD Inc. su: Sentinel™ i  Catalyst™.

 

 

 IMOBILIZACIJA PACIJENATA U RADIOTERAPIJI

ORFIT

 U sklopu svoje poslovne filozofije, bazirane na stalnom progresu i uvođenju najsavremenijih tehnologija na srpsko tržište, ORTHOAID je postao prvi zvanični distributer u Srbiji, medicinskih sredstava za fiksaciju-imobilizaciju pacijenata u radioterapiji, svetski priznate belgijske firme ORFIT.

 

Ključni elemenat efikasnosti zračenja u okologiji direktno je proporcionalan postignutoj dozi na mestu tumora uz istovremeno neophodno minimiziranje efekta zračenja na okolna tkiva. Imajući u vidu najsavrmenije, vrlo sofisticirane aparate koji se koriste u radioterapiji precizno fiksiranje pacijenata koje omogućava reproducibilnost postaje osnovni preduslov uspešnosti zračenja.

 

Belgijska firma ORFIT dizajnira i proizvodi fiksacione sisteme već 15 godina. Sve je krenulo sa nisko temperatunim termoplastičnim materijalima prilagođenim specifičnim potrebama fiksacije pacijenata u radioterapiji. Efficast je proizvod specijalno formulisan za aplikaciju u radioterapiji sa dobro kontrolisanim karakteristikama. Lako se oblikuje odlično prateći anatomiju pacijenta, obezbeđujući dobru reproducibilnost, ali i dobar konfor za pacijenta.

 

 

Osnovne osobine Efficast materijala:

 

 • Niska temperatura aktivacije od 65Co omogućava lakši rad i bolju podnošljivost pacijenta
 • Kontrolisano istezanje omogućava stabilnu debljinu po celoj površini maske prilikom aplikacije
 • Malo skupljanje, zahvaljujući posebnoj molekulskoj konfiguraciji koja ograničava prirodnu retrakciju materijala pri hlađenju.
 • Površina se ne lepi za kožu, kosu pacijenta niti za hardware
 • 100% memorija je osobina koja omogućava da se materijal grejanjem vrati u prvobitno stanje
 • Vreme aktivacije je najbolje ako traje minimum 3 minuta na 65Co, a zatim se maska ostavi na pacijentu tokom 5 minuta.
 • Ekološke osobine omogućavaju potpunu neškodljivost tokom aktivacije i posle upotrebe materijal se potpuno bezbedno može odložiti zajedno sa ostalim bolničkim otpadom.

 

Na raspololaganju je širok asortiman Efficast maski sa 3,4 i 5 tačaka fiksacije za glavu, vrat i ramena. Zahvaljujući jedinstvenom interfejsu u obliku L-profila koji fiksira masku za osnovnu ploču, omogućava se preciznost pozicioniranja pacijenta koja se može ponavljati tokom svakog sledećeg tretmana.

 

Raycast High Precision Hardware je sistem za fiksaciju pacijenata koji je formulisan tako da ispuni nove standarde u preciznosti, trajnosti, maloj gustini i težini materijala od koga je izrađen.

 

Hardware niske gustine je namenjen za radioterapijske mašine. Osnovna ploča ima sendvič konstrukciju od karbonskih vlakana sa faktorom raasejavanja koji nema signifikantnu vrednost pri izračunavanju doze.

 

Hardware niske gustine je dizajniran za fiksaciju pacijenata pri simulaciji i dijagnostičkim procedurama. On ima potpuno isti dizajn kao i hardware niske gustine što omogućava odličnu reproducibilnost pozicioniranja prilikom premeštanja pacijenta sa jedne mašine na drugu.

 

 INTRAOPERATIVNA RADIOTERAPIJA

 Intraoperativna radioterapija na bazi elektrona pomoću mobilnog linearnog akceleratora NOVAC 7

 
   Efikasnost zračne terapije u direktnoj je vezi  sa intenzitetom zračenja sa jedne strane, ali i sa nivoom tolerantnosti okolnih osetljivih tkiva. Činjenica je da ukoliko ne postoji vremenski interval između operacije tumora i momenta zračne terapije - lokalna kontrola tumora se značajno povećava.
   Intraoperativnom radioterapijom se zrači ležište tumora neposredno posle operativnog zahvata uz zaštitu okolnih tkiva; zahvaljujući Elektronskoj Intraoperativnoj Terapiji (ELIOT) moguća je aplikacija povećanih doza uz homogenu doznu distribuciju.
Radiobiološki efekat pojedinačne doze ELIOT je 1.5 do 2.5 puta  veći od ekvivalenta frakcionisane doze spoljne zračne terapije. Tako je doza od 21 Gy ekvivalentna 52 Gy frakcionisane spoljne zračne terapije.
 
Kada se radi o tumoru dojke, 1 minut ELIOT zamenjuje 5 nedelja tretmana spoljnom zračnom terapijom
 
   ELIOT omogućava eskalaciju ukupne doze koja bi u drugom slučaju bila toksična za zdrava tkiva: kombinacija ELIOT i spoljne zračne terapije idealan je sistem za smanjenje rekurence tumora posle operativnog zahvata. Tako, ako se doza od 40-50Gy frakcionisane zračne terapije doda na 10 Gy ELIOT, postiže se efektivna doza od 60- 80 Gy.
   Koncept ELIOT se primenjuje u sledećim sličajevima:
 1. karcinom dojke,
 2. kolorektalni kancer,
 3. karcinom pankreasa.
 4. karcinom stomaka,
 5. sarkom mekih tkiva.
   Vreme neophodno za ceo proces (pozicioniranje uređaja u sali, podešavanje tubusa kolimatora na mesto zračenja, isporuka doze i vraćanje uređaja na mesto čuvanja) ne prelazi 15 minuta. Aktuelno vreme zračenja je do 70 sekundi. Dakle 5 nedelja spoljne zračne terapije se zamenjumje sa 70 sekundi ELIOTa.
 
   Ekonomski benefiti:
 • Nema dodatnih građevinskih troškova oko adaptacije prostora
 • Smanjenje liste čekanja za spoljnu zračnu terapiju
 • Nema dodatnih troškova personala
 • Uređaj se može šetati iz jedne operacione sale u drugu- čime se postiže bolja iskoristljivost
 • Inovativnost metode obezbeđuje klinički prestiž u interesu pacijenta  

 

 NOVAC 7

Potpuno inovativna saradnja između hirurških i radioterapijskih odelenja


NOVAC7 je nova generacija mobilnog Linearnog akceleratora koja uvodi značajnu inovaciju u hirurgiju i radioterapiju,donoseći  intraoperativnoj radioterapiji ( IORT)jednu novu dimenziju. Efikasni klinički rezulatati i smanjeni štetni efekti po pacijente, u kombinaciji sa prednostima za kliniku (strukturne, organizacione i ekonomske) čine Novac 7 neophodnim terapijskim sistemom u modernoj onkologiji. 
Bez uticaja na hiruršku opremu i na opremu za monitoring, Novac7 obavi ceo tretman u okviru 15 minuta, dok je za sam čin zračenja potrebno oko jedan  minut. Novac7 aplikatori se lako koriste i lako  sterilišu.
 
Mobilinost
Novac7 je mobilan aparat, koji se sastoji od radijacione jedinice, koja ne emituje X zrake, i kontrolne konzole. Oprema se napaja standardnim izvorom električne energije. 
Njegovo pozicioniranje i kretanje je rutinska operacija;nisu potrebni nikakvi specifični dosimetrijski testovi.
Pokretljivost se postiže motornim sistemom  kojim se uparavlja  pomoću daljinskog upravljača(joy-stick). Lakoća kretanja radijacione glave, sa 6 stepena slobode, omogućava da Novac7 poseduje izuzetnu preciznost u pozicioniranju i centriranju. Mala težina uređaja nema uticaja na stabilnost normalnih podova..
 
Osobine zračnog snopa
Samo nekoliko minuta je potrebno da se pripremi uređaj za zračenje, a manje od 20 sekundi za emitovanje doze od  10Gy na polju od 6 cm. Auto-focusirajuća radijaciona struktura(patentirana) je bez magnetnog sočiva. Geometrijski oblik aplikatora ne zahteva disperzione filtere. 
 
Novac7 je uređaj sa visokm stabilnošću snopa bez obzira na dužinu trajanja. Rasponom energije od 4 do 10 MeV, izbegava se stvaranje neutrona koji bi i u malim količinama predstavljali problem za zaštitu u konvencionalnim operacionim salama.
Novac7 takođe efikasno deluje na  ležište tumora kada su makroskopske hirurške residue evidentne. Sa maksimumom energije,  80% izodoze postiže se dubina od  30 mm.
 
Softver
Novac7 je opremljen sa database management sistemom koji memoriše podatke svakog tretmana: sve kliničke i tehničke detalje pacijenta, parametre  koji se odnose na zračenje, isodozne krive koje korespondiraju sa širokim izborom parametara zračenja.Softver je snabdeven procedurama za upravljanje i veb protokolima za sakupljanje kliničkoh podataka.
 

 Orthoad doo je zvaničan distributer Novaca 7 za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

 

SISTEM ZA PLANIRANJE RADIOTERAPIJE I ONKOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM - OIS

od avgusta 2013. ORTHOAID je distributer američke firme PROWESS, tj. sledećih proizvoda:

Panther - Treatment Planning System (TPS) i

Puma - Record and Verify Oncology Information System (OIS).

TPS Panther se može integrisati (povezati) sa svim linearnim akceleratorima i OIS koji se koriste u našim RT centrima. Njegove prednosti u odnosu na druge TPS koji se koriste u okruženju su: cena, precizan algoritam za kalkulaciju doze i izuzetno je lak za korišćenje (user-friendly).

Naš iskusan tim za podršku, osim instalacije i komisionog testa, korisniku obezbeđuje i podršku za uvođenje novih terapijskih tehnika (IMRT) i podršku, daljinsku i on-site prilikom planiranja i QC procedura.

 

 

 

 

 

 

Imobilizacija pacijenata u radioterapiji
Osiguranje kvaliteta i dozimetrija
Pozicioniranje i praćenje pacijenata
Fantomi za kontrolu kvaliteta
Sistem za planiranje radioterapije
Intraoperativna radioterapija