Osiguranje kvaliteta i dozimetrija

VAŠI NAJVREDNIJI INSTRUMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETA (QA) I DOZIMETRIJU

 #1 - svetski lider prema učešću na tržištu 

Za 25 godina, koliko postoji, Sun Nuclear je postao lider u proizvodnji uređaja i softvera za kontrolu kvaliteta i dozimetriju. Njegova rešenja koriste se u oko 4000 RT sajtova u 60 zemalja i na 4 kontinenta. Sun Nuclear se bavi izazovima sa kojima se suočavaju sve zdravstvene institucije koje se bave radioterapijom: bezbedna i efikasna isporuka prepisane doze pacijentu. 

 Centrala, proizvodnja i trening centar nalaze se u Melbournu, Florida USA. Trećina osoblja i ostalih potencijala uključeno je u istraživanja i razvoj. Sun Nuclear proizvodi diode i jonizacione komore kao i nizove dioda i jonizacionih komora. Uređaji i SW su nezavisni od generatora zračenja i sistema za planiranje radioterapije. U trening centru, koji je opremljen sa dva linaka, kobalt uređajem i 5 sistema za planiranje, svake godine održavaju se kursevi za korisnike za: IMRT QA, VMAT QA, Annual QA, i Commissioning. Kupcima je obezbeđen i on-line trening od strane aplikacionog specijaliste distributera.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imobilizacija pacijenata u radioterapiji
Osiguranje kvaliteta i dozimetrija
Pozicioniranje i praćenje pacijenata
Fantomi za kontrolu kvaliteta
Sistem za planiranje radioterapije
Intraoperativna radioterapija